Noclegi

Uczestnikom konwentu udostępniamy sleep-room w hali sportowej szkoły oddalonej od konwentu o ok. 400m.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2
ul. Pomologiczna 15, 96-100 Skierniewice

Koszt sleep-roomu - 5,00 zł od osoby niezależnie od liczby noclegów.

Aby skorzystać ze sleep-roomu należy:

 • zaznaczyć taką opcją przy preakredytacji

albo

 • wykupić w akredytacji specjalną opaskę uprawniającą do noclegu na terenie szkoły.

Regulamin sleep-roomu:

SkierCon 2023 dla uczestników konwentu, odbywającego się w dniach 28-30 lipca 2023 r. w Skierniewicach

 1. Głównym organizatorem konwentu SkierCon 2023 jest organizacja pozarządowa – Cech Fantastyki „SkierCon”, z siedzibą w Skierniewicach 96-100, ul. Mszczonowska 25/3, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 31 marca 2015 roku pod numerem 0000548834, zwana dalej organizatorem.

 2. Organizator udostępnia uczestnikom konwentu miejsca noclegowe w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Skierniewicach (ul. Pomologiczna 15). Budynek będzie udostępniony od godz. 15:00 28 lipca do godz. 12:00 30 lipca 2023 roku.

 3. Nocleg obejmuje wyznaczone i przygotowane do tego sale noclegowe a liczba miejsc jest ograniczona, organizatorzy nie dają gwarancji miejsca dla wszystkich uczestników.

 4. Aby otrzymać miejsce noclegowe należy:

  • zaznaczyć właściwe pole formularza preakredytacji oraz uiścić opłatę za sleep-room w wysokości 5,00 zł lub

  • uiścić opłatę 5,00 zł podczas akredytacji.

 5. Na teren sleep-roomu mają wstęp wyłącznie osoby do tego uprawnione, posiadające otrzymaną na akredytacji opaskę, oraz przedstawiciele organizatora. 

 6. W wyznaczonej strefie sleep-room obowiązuje cisza nocna - od godz. 24:00 do godz. 7:00. Osoby korzystające ze sleep-roomów proszone są o zachowanie szczególnie wysokiej kultury oraz czystości, także osobistej.

 7. Na całym obiekcie sleep-room obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym również wszelkiego rodzaju e-papierosów lub innych urządzeń służących do spalania produktów tytoniowych.

 8. Na całym obiekcie sleep-room obowiązuje całkowity zakaz posiadania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania pod ich wpływem. Naruszenie ww. zakazu będzie skutkowało wydaleniem z obiektu.

 9. Osoby nieprzestrzegające ciszy nocnej lub innych punktów niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu sleep roomu.

 10. Na terenie  obiektu sleep-room znajdują się ogólnodostępne prysznice. Po skorzystaniu z łazienki, prysznica czy toalety, należy zostawić po sobie porządek.

 11. Osoby opuszczające sleep-room zobowiązane są do pozostawienia po sobie porządku.

 12. Za rzeczy pozostawione w obiekcie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

 13. Uczestnik korzystający ze sleep roomu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących aktualnie wytycznych sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz dodatkowych wytycznych wprowadzonych przez organizatorów SkierConu. 

 14. W kwestiach nieobjętych powyższym regulaminem obowiązuje Regulamin SkierConu 2023.