Marta Kładź-Kocot

Marta Kładź-Kocot

Pisarka, redaktorka, literaturoznawczyni, doktor nauk humanistycznych w stanie spoczynku, choć nie na laurach. Autorka powieści “Daraena” oraz “Noc kota, dzień sowy” (tom 1: “Zamek Cieni”, tom 2: “Gliniana Pieczęć”). Jej opowiadania ukazały się w „Creatio Fantastica” „Nowej Fantastyce”, „Feniksie Antologii” i „Fantomie” oraz w tomie polskiego weird fiction “Sny umarłych 2019” i w antologii “Tarnowskie Góry fantastycznie 2” oraz w antologii science fiction “Ku gwiazdom”. Eksploruje różne przestrzenie twórcze, począwszy od swojskiej metapoziomowej fantasy aż do stref dziwności i mroku. Lubi interteksty, drugie dna, mruganie okiem do czytelnika. Złapana za łeb i przymuszona pisze teksty publicystyczne. Ongiś, przed wiekami, zajmowała się badaniem relacji mitu i fantastyki, czego owocem jest między innymi książka “Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości J.R.R. Tolkiena i Stanisława Lema”. Nałogowa czytelniczka, człowiek wiecznie ciekawy, o literaturze gada dużo i chętnie. Jeśli ktoś jej podstawi mikrofon, nagrywa podcasty, ale chętniej mówi do żywych ludzi, więc wykłady, prelekcje i panele dyskusyjne są jej żywiołem. Prowadzi warsztaty literackie. Znak rozpoznawczy: wielkie przeciwsłoneczne okulary, z którymi się nie rozstaje, niezależnie od pory roku.

Uczestniczka SkierConu w latach minionych, zachwycająca swoją wiedzą w trakcie paneli dyskusyjnych. W tegorocznej edycji pełnić będzie rolę przewodniczącej jury w konkursie JaSkier Publicystyczny im. Mirosława Gołuńskiego.